Brain Processing Speed 2

The following content was retrieved from eooes.me, and published on Saturday, October 14th, 2006

เรามาต่อจากตอนที่ 1 ที่ผมอธิบายสูตร แบบทดสอบของเราจำเป็นต้องใช้ อปุกรณ์ 2 อย่าง คือ

  1. ไม้บรรทัด
  2. คนถือไม้บรรทัด

อธิบายคร่าวๆก่อนเริ่มกันจริงๆ นะครับ เริ่มแรกเราให้คนถือไม้บรรทัดถือไม้บรรทัดไว้ (ในแนวนอน) เราเอง มือของ นิ้วชี้ กับนิ้วโป้ง อย่างระหว่างไม้บรรทัด ที่ตำแหน่ง 0 cm (อย่าสัมผัสไม้บรรทัดนะครับ) หลังจากนั้นให้ผุ้ถือไม้บรรทัดปล่อยไม้บรรทัด แล้วเราก็อาศัยความเร็วของเรา พยายามจับไม้บรรทัด (ด้วยสองนิ้่วนะครับ) ต่อจากนั้นให้ดูว่านิ่วเราอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไรของไม้บรรทัด แล้วแทนค่าเข้าไปในสูตร จะได้ความเร็วของสมอง เราออกมาครับ

hand

จะอธิบายอย่างละเอียดนะครับ

  1. ภาพที่เห็น จะเห็นว่าตอนแรก มือของเรา ไม่ได้สัมผัสไม้ แต่ดูให้แน่ว่าตำแหน่งนิ้วโป้งของเราตรงกับ 0 นะครับ ถ้าไม่ใช่ 0 ผลการทดลองของเราจะเคลื่อนครับ
  2. ถัดมาให้คนถือไม้บรรทัดปล่อยไม้ครับ แล้วเราก็ตะครุบ(จับไม้บรรทัดให้ไว้ีที่สุด) เพื่อไม่ให้มันตกพื่น
  3. เมื่อเราจับได้ (อยู่ในรูปถัดมา) คือมือเราจับไม้บรรทัดไว้ที่ตำแหน่งหนึ่ง (ยึดนิ้วโป้งเป็นหลักเสมอนะครับ) ให้เก็บค่าตำแหน่งนั้นไว้ครับ

เสร็จการทดลองภาคปฏิบัติแล้ว เรามาจับมันเข้าสูตรเลยนะครับสูตรของเราที่มาจากคราวที่แล้วคือ

อธิบาย

ค่า d คือค่าที่เราจะเอามาแทน คือค่าที่เราทดลองกับไม้บรรทัด ผมสมุตติว่า ผมได้ 8 cm
ค่า v คือความเร็วเริ่มต้น ซึ่งเริ่มจาก 0 ครับ สรุป v = 0
ค่า t คือเวลา ครับ คือสิ่งที่เรากำลังหากันอยู่
ค่า a คือแรงโน้มถ่วงของโลกครับ มีค่าประมาณ 9.8

ผมจะแทนค่าแล้วนะครับจะได้ว่า
job

ความไวของสมอง ของผม คือ 1.277 วิครับ หมายความว่า ตาผมมองแล้วสั่งไปยังสมอง แล้วสมองสั่งการมายังมือ ใช้เวลา ประมาณ 1.277 วินาที ซึ่งแต่ละคนไม่เท่ากัน แล้วทำแต่ละครั้งก็ไม่เท่ากันอีกด้วย (แล้วจะทดลองไปทำไม) ถ้าไม่แน่ใจก็ทดลองสัก 10 ครั้งแล้วเก็บค่าไว้ นำมาหาค่าเฉลี่ยครับ แบบนั้นถึงจะเห็นผล เหนื่อยไหมครับมาถึงตรงนี้ ผมอธิบายก็เหนื่อพอๆกัน แล้วพบกัน

CC BY 3.0 TH duh.nu by Chawanan Part of Autosave Studio and Hui interactive